Jste na stránce:

Co je nového v patologii prsu

21. Bazoluminální karcinom – nový variant mamárního karcinomu s basal cell fenotypem


Laakso et al. v souboru 506 mamárních karcinomů zjistili, že ve skupině s basal cell fenotypem lze dále rozlišit tumory, které sice exprimují cytokeratiny bazálních buněk (CK5 a CK14), ale pozitivita je nedifuzní "šachovnicová" a navíc tyto tumory exprimují CK17. Tuto skupinu označili jako bazoluminální karcinom. Hlavní rozdíly proti jiným karcinomům s basal cell fenotypem jsou: kratší relapse-free survival, přítomnost HER2 amplifikace, vyšší index proliferace, a méně častá exprese vimentinu a c-kit.

Reference
 1. Laakso M. et al. Basoluminal carcinoma: a new biologically and prognostically distinct entity between basal and luminal breast cancer. Clin Cancer Res, 2006, 12(14 Pt 1):4185-4191.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Co je nového ·
21. Bazoluminální karcinom – nový variant ...

O úroveň výš
Předchozí 21 / 22 Další

 1. Prekancerozní duktální "flat léze"
 2. Karcinomy v mikroglandulární adenoze prsu
 3. Prekancerozní potenciál blunt duct adenosis
 4. Urotelovému karcinomu podobný karcinom prsu
 5. Mucinozní cystadenokarcinom prsu
 6. Solidní papilární karcinom (neuroendokrinní DCIS): in situ stadium mucinozního karcinomu prsu
 7. Onkocytický karcinom prsu
 8. Histologie hereditárního karcinomu prsu
 9. Dva druhy lokální recidivy mamárního karcinomu: "pravá" lokální recidiva versus "nový" primární tumor
 10. Význam E-cadherin pozitivity v LCIS
 11. BRCA1-related karcinom prsu je biologicky zvláštní varianta
 12. Teorie geneticky instabilního laloku v patogeneze mamárního karcinomu
 13. Lobulární neoplazie v core biopsii - vždy indikace pro excizi
 14. Adenoidně cystický karcinom prsu je c-kit pozitivní tumor
 15. Upřesnění definice mamárního adenomyoepiteliomu
 16. Metaplastický sarkomatoidní karcinom prsu se biologicky chová jako sarkom. Implikace pro terapii
 17. Přínos separátního histologického vyšetření stěny dutiny po lumpektomii – výrazné snížení počtu reexcizí
 18. Tubulární a tzv. tubulo-lobulární karcinom prsu representují dvě varianty identického nádoru
 19. In situ prekurzor basal-like karcinomu prsu
 20. Kolumnární léze prsu – spektrum prekancerozních změn
 21. Bazoluminální karcinom – nový variant mamárního karcinomu s basal cell fenotypem
 22. U tzv. flat epithelial atypia je témeř v 90% přítomna i lobulární neoplazie
Nádory prsu