Jste na stránce:

Co je nového v patologii prsu

8. Histologie hereditárního karcinomu prsu

Více než polovina familiárních karcinomů prsu je způsobena mutací BRCA1 nebo BRCA2. Armes et al. vyšetřili histologicky karcinomy u mladších žen (<40 roků) s uvedenými mutacemi.

U mutací BRCA1 je častější tzv. atypický medulární karcinom, který má následující znaky: ohraničený růst, syncytiální struktura, konfluentní nekrozy, vysoká mitotická aktivita a vysoký nukleární grading, častá negativita hormonálních receptorů. Z toho plyne, že mutaci BRCA1 lze předpovědet dle histologického obrazu.

Naproti tomu u BRCA2 se nezjistila korelace histologického obrazu a mutace, resp. výsledky různých studií jsou značně heterogenní a nejednoznačné. Diskutuje se vyšší výskyt pleomorfního lobulárniho karcinomu.

Zajímavé je pozorování lepší prognozy u BRCA-asociovaných tumorů v porovnání s kontrolní skupinou sporadických lézí, což je překvapující, protože se jedná o tumory s vysokým gradingem a negativitu hormonálních receptorů.


Reference
 1. Armes JE, Egan AJ, Southey MC, Dite GS, McCredie MR, Giles GG, Hopper JL, Venter DJ.The histologic phenotypes of breast carcinoma occurring before age 40 years in women with and without BRCA1 or BRCA2 germline mutations: a population-based study. Cancer 1998; 83(11):2335-45.
 2. Phillips KA. Breast carcinoma in carriers of BRCA1 or BRCA2 mutations: implications of proposed distinct histologic phenotypes. Cancer 1998; 83(11):2251-4.
 3. Sobol H, Stoppa-Lyonnet D, Bressac-de-Paillerets B, Peyrat JP, Kerangueven F, Janin N, Noguchi T, Eisinger F, Guinebretiere JM, Jacquemier J, Birnbaum D. Truncation at conserved terminal regions of BRCA1 protein is associated with highly proliferating hereditary breast cancers. Cancer Res 1996; 56(14):3216-9.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Co je nového ·
8. Histologie hereditárního karcinom prsu

O úroveň výš
Předchozí 8 / 22 Další

 1. Prekancerozní duktální "flat léze"
 2. Karcinomy v mikroglandulární adenoze prsu
 3. Prekancerozní potenciál blunt duct adenosis
 4. Urotelovému karcinomu podobný karcinom prsu
 5. Mucinozní cystadenokarcinom prsu
 6. Solidní papilární karcinom (neuroendokrinní DCIS): in situ stadium mucinozního karcinomu prsu
 7. Onkocytický karcinom prsu
 8. Histologie hereditárního karcinomu prsu
 9. Dva druhy lokální recidivy mamárního karcinomu: "pravá" lokální recidiva versus "nový" primární tumor
 10. Význam E-cadherin pozitivity v LCIS
 11. BRCA1-related karcinom prsu je biologicky zvláštní varianta
 12. Teorie geneticky instabilního laloku v patogeneze mamárního karcinomu
 13. Lobulární neoplazie v core biopsii - vždy indikace pro excizi
 14. Adenoidně cystický karcinom prsu je c-kit pozitivní tumor
 15. Upřesnění definice mamárního adenomyoepiteliomu
 16. Metaplastický sarkomatoidní karcinom prsu se biologicky chová jako sarkom. Implikace pro terapii
 17. Přínos separátního histologického vyšetření stěny dutiny po lumpektomii – výrazné snížení počtu reexcizí
 18. Tubulární a tzv. tubulo-lobulární karcinom prsu representují dvě varianty identického nádoru
 19. In situ prekurzor basal-like karcinomu prsu
 20. Kolumnární léze prsu – spektrum prekancerozních změn
 21. Bazoluminální karcinom – nový variant mamárního karcinomu s basal cell fenotypem
 22. U tzv. flat epithelial atypia je témeř v 90% přítomna i lobulární neoplazie
Nádory prsu