Jste na stránce:

Co je nového v patologii prsu

14. Adenoidně cystický karcinom prsu je c-kit pozitivní tumor


Častá imunohistochemická pozitivita c-kit (CD117) je známa u adenoidně cystického karcinomu (ACC) slinné žlázy (1). Azoulay et al. (2) provedli studii na ACC prsu a prokázali pozitivitu c-kit (CD117) u všech případu sestavy (18 případu). Zároveň potvrdili předchozí výsledky negativity tohto tumoru na hormonálni receptory a HER2, dále též negativitu c-kit v konvenčních duktálních a lobulárních karcinomech. Tím se ACC od konvenčních karcinomů značně liší, a autoři ho zařazují do tzv. skupiny s basal cell fenotypem (3), která není vhodná pro hormonální léčbu (druhá skupina je s luminálnim fenotypem a patří do ní většina mamárních karcinomu).

Reference
 1. Holst VA, et al. KIT expression and analysis of of c-kit gene mutation in adenoid cystic carcinoma. Mod Pathol 1999, 12:956-960
 2. Azoulay S, Lae M, Frenaux P, et al. KIT is highly expressed in adenoid cystic carcinoma of the breast, a basal-like carcinoma associated with a favorable outcome. Mod Pathol, advance online publication, doi:10.1038/modpathol.3800483
 3. Perou CM, Sorlie T, Eisen MB, et al. Molecular portraits of human breast tumours. Nature 2000, 406:742-52

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Co je nového ·
14. Adenoidně cystický karcinom prsu ...

O úroveň výš
Předchozí 14 / 22 Další

 1. Prekancerozní duktální "flat léze"
 2. Karcinomy v mikroglandulární adenoze prsu
 3. Prekancerozní potenciál blunt duct adenosis
 4. Urotelovému karcinomu podobný karcinom prsu
 5. Mucinozní cystadenokarcinom prsu
 6. Solidní papilární karcinom (neuroendokrinní DCIS): in situ stadium mucinozního karcinomu prsu
 7. Onkocytický karcinom prsu
 8. Histologie hereditárního karcinomu prsu
 9. Dva druhy lokální recidivy mamárního karcinomu: "pravá" lokální recidiva versus "nový" primární tumor
 10. Význam E-cadherin pozitivity v LCIS
 11. BRCA1-related karcinom prsu je biologicky zvláštní varianta
 12. Teorie geneticky instabilního laloku v patogeneze mamárního karcinomu
 13. Lobulární neoplazie v core biopsii - vždy indikace pro excizi
 14. Adenoidně cystický karcinom prsu je c-kit pozitivní tumor
 15. Upřesnění definice mamárního adenomyoepiteliomu
 16. Metaplastický sarkomatoidní karcinom prsu se biologicky chová jako sarkom. Implikace pro terapii
 17. Přínos separátního histologického vyšetření stěny dutiny po lumpektomii – výrazné snížení počtu reexcizí
 18. Tubulární a tzv. tubulo-lobulární karcinom prsu representují dvě varianty identického nádoru
 19. In situ prekurzor basal-like karcinomu prsu
 20. Kolumnární léze prsu – spektrum prekancerozních změn
 21. Bazoluminální karcinom – nový variant mamárního karcinomu s basal cell fenotypem
 22. U tzv. flat epithelial atypia je témeř v 90% přítomna i lobulární neoplazie
Nádory prsu