Jste na stránce:

Co je nového v patologii prsu

17. Přínos separátního histologického vyšetření stěny dutiny po lumpektomii – výrazné snížení počtu reexcizí


Běžnou praxí po limitované chirurgii mamárního karcinomu je histologické vyšetření okrajů lumpektomie, tzv. "lumpectomy margin" (LM). Cao et al. a Keskek et al. kromě toho kompletně odebírali a vyšetřovali další tenkou vrstvu tkáně ze stěny vzniklé dutiny. Histologický nález u této tkáně byl označen jako "cavity margin" (CM). Porovnáním zjistili, že polovina pozitivních LM neměla v CM nádorovou tkáň a tudíž lze předpokládat, že asi polovina pozitivních LM představuje falešnou pozitivitu. Hlavní předpokládané příčiny této falešné pozitivity okraje jsou následující: 1. prosakování tuše do hloubky tkáně (zejména u tkáně bohaté na tuk), 2. přenos křehké nádorové tkáně do okraje při manipulaci s resekátem, 3. retrakce tkáně při fixaci. Nejčastěji došlo k falešné pozitivitě u mladších pacientek a u karcinomu s vysokým gradingem a/anebo s rozsáhlou intraduktální složkou. Autoři uzavírají, že vyšetření CM "uchrání" asi polovinu pacientek od reexcize.

Reference
 1. Cao D., et al. Separate cavity margin sampling at the time of initial breast lumpectomy significantly reduces the need for reexcisions. Am J Surg Pathol 2005, 29:1625-32
 2. Keskek M., et al. Factors predisposing to cavity margin positivity following conservation surgery for breast cancer. Eur J Surg Oncol 2004, 30: 1058-64

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Co je nového ·
17. Přínos separátního histologického vyšetření stěny dutiny ...

O úroveň výš
Předchozí 17 / 22 Další

 1. Prekancerozní duktální "flat léze"
 2. Karcinomy v mikroglandulární adenoze prsu
 3. Prekancerozní potenciál blunt duct adenosis
 4. Urotelovému karcinomu podobný karcinom prsu
 5. Mucinozní cystadenokarcinom prsu
 6. Solidní papilární karcinom (neuroendokrinní DCIS): in situ stadium mucinozního karcinomu prsu
 7. Onkocytický karcinom prsu
 8. Histologie hereditárního karcinomu prsu
 9. Dva druhy lokální recidivy mamárního karcinomu: "pravá" lokální recidiva versus "nový" primární tumor
 10. Význam E-cadherin pozitivity v LCIS
 11. BRCA1-related karcinom prsu je biologicky zvláštní varianta
 12. Teorie geneticky instabilního laloku v patogeneze mamárního karcinomu
 13. Lobulární neoplazie v core biopsii - vždy indikace pro excizi
 14. Adenoidně cystický karcinom prsu je c-kit pozitivní tumor
 15. Upřesnění definice mamárního adenomyoepiteliomu
 16. Metaplastický sarkomatoidní karcinom prsu se biologicky chová jako sarkom. Implikace pro terapii
 17. Přínos separátního histologického vyšetření stěny dutiny po lumpektomii – výrazné snížení počtu reexcizí
 18. Tubulární a tzv. tubulo-lobulární karcinom prsu representují dvě varianty identického nádoru
 19. In situ prekurzor basal-like karcinomu prsu
 20. Kolumnární léze prsu – spektrum prekancerozních změn
 21. Bazoluminální karcinom – nový variant mamárního karcinomu s basal cell fenotypem
 22. U tzv. flat epithelial atypia je témeř v 90% přítomna i lobulární neoplazie
Nádory prsu