Jste na stránce:

Co je nového v patologii prsu

5. Mucinozní cystadenokarcinom prsu

Tuto jednotku, úplně odlišnou od konvenčního mucinozního (gelatinozního) mamárniho karcinomu, popsali nedávno Koenig a Tavassoli. Tumor je makro- i mikroskopicky velmi podobný low-grade mucinozním cystadenokarcinomům ovaria a pankreatu. Jedná se o cystické prostory plné mucinu, které jsou lemovány pravými papilami s jednou až několika vrstvami hlenotvorných epitelií, s různou úrovní nukleární atypie (minimální až výrazná atypie v rámci jediné léze - úplně podobný jev jako v ovariálních mucinozních tumorech). Místy byla zřetelná eozinofilní squamoidní změna těchto mucinozních epitelií, hlavně v místech zřetelné disekující invaze do pericystického stromatu. Myopitelie v tumoru nebyly nalezeny. Zajímavá je u tumoru diskrepance: vysoká proliferační aktivita (vysoký MIB1 index) + negativita hormonálních receptorů versus pozorovaná dobrá prognoza tumoru. Nakolik jde o novou jednotku není jasné. Pro přesné určení biologické povahy jsou nutná další pozorování a follow-up sledování dalších případů.


Reference
 1. Koenig C, Tavassoli FA. Mucinous cystadenocarcinoma of the breast. Am J Surg Pathol 1998; 22(6):698-703.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Co je nového ·
5. Mucinozní cystadenokarcinom prsu

O úroveň výš
Předchozí 5 / 22 Další

 1. Prekancerozní duktální "flat léze"
 2. Karcinomy v mikroglandulární adenoze prsu
 3. Prekancerozní potenciál blunt duct adenosis
 4. Urotelovému karcinomu podobný karcinom prsu
 5. Mucinozní cystadenokarcinom prsu
 6. Solidní papilární karcinom (neuroendokrinní DCIS): in situ stadium mucinozního karcinomu prsu
 7. Onkocytický karcinom prsu
 8. Histologie hereditárního karcinomu prsu
 9. Dva druhy lokální recidivy mamárního karcinomu: "pravá" lokální recidiva versus "nový" primární tumor
 10. Význam E-cadherin pozitivity v LCIS
 11. BRCA1-related karcinom prsu je biologicky zvláštní varianta
 12. Teorie geneticky instabilního laloku v patogeneze mamárního karcinomu
 13. Lobulární neoplazie v core biopsii - vždy indikace pro excizi
 14. Adenoidně cystický karcinom prsu je c-kit pozitivní tumor
 15. Upřesnění definice mamárního adenomyoepiteliomu
 16. Metaplastický sarkomatoidní karcinom prsu se biologicky chová jako sarkom. Implikace pro terapii
 17. Přínos separátního histologického vyšetření stěny dutiny po lumpektomii – výrazné snížení počtu reexcizí
 18. Tubulární a tzv. tubulo-lobulární karcinom prsu representují dvě varianty identického nádoru
 19. In situ prekurzor basal-like karcinomu prsu
 20. Kolumnární léze prsu – spektrum prekancerozních změn
 21. Bazoluminální karcinom – nový variant mamárního karcinomu s basal cell fenotypem
 22. U tzv. flat epithelial atypia je témeř v 90% přítomna i lobulární neoplazie
Nádory prsu