Jste na stránce:

Co je nového v patologii prsu

12. Teorie geneticky instabilního laloku v patogeneze mamárního karcinomu (theory of the sick lobe)


Na základě podrobné studie více než 5000 resekátu dospěl Tot k závěru, že základní patogeneze mamárního karcinomu je vázána k laloku a ne k terminální duktulolobulární jednotce (TDLU), jak se soudilo doposud. Lalok obsahuje jednak četné TDLU a jednak vývody. Počet laloku je konstantní, zatímco počet TDLU i duktu v laloku se značně mění dle věku a funkce (zmnožováni TDLU v laloku se děje arborizací a lobularizací). Prekancerozní lalok se vyznačuje genetickou instabilitou v celém jeho rozsahu (theory of the sick lobe). In situ nádor může vznikat v kterékoli části laloku, t.j. kdekoli od acinu až po ductus lactiferus. U multifokálních lézí bylo zjištěno, že témeř vždy patří k jednomu laloku. Optimální chirurgická terapie by měla odstranit celý geneticky instabilní lalok, co při současných zákrocích není splněno. Část takéhoto laloku zůstane často neodstraněna a je podkladem pro recidivu. V budoucnosti bude třeba přizpůsobit zobrazovací metodiky a terapii těmto poznatkum.

Reference
 1. Tot T. Correlating the gound truth of mamographic histology with the success or failure of imaging. Technol Cancer Res Treat 2005, 4:23-28.
 2. Tot T. DCIS, cytokeratins, and the theory of the sick lobe. Virch Arch 2005, 447:1-8.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Co je nového ·
12. Geneticky instabilní lalok ...

O úroveň výš
Předchozí 12 / 22 Další

 1. Prekancerozní duktální "flat léze"
 2. Karcinomy v mikroglandulární adenoze prsu
 3. Prekancerozní potenciál blunt duct adenosis
 4. Urotelovému karcinomu podobný karcinom prsu
 5. Mucinozní cystadenokarcinom prsu
 6. Solidní papilární karcinom (neuroendokrinní DCIS): in situ stadium mucinozního karcinomu prsu
 7. Onkocytický karcinom prsu
 8. Histologie hereditárního karcinomu prsu
 9. Dva druhy lokální recidivy mamárního karcinomu: "pravá" lokální recidiva versus "nový" primární tumor
 10. Význam E-cadherin pozitivity v LCIS
 11. BRCA1-related karcinom prsu je biologicky zvláštní varianta
 12. Teorie geneticky instabilního laloku v patogeneze mamárního karcinomu
 13. Lobulární neoplazie v core biopsii - vždy indikace pro excizi
 14. Adenoidně cystický karcinom prsu je c-kit pozitivní tumor
 15. Upřesnění definice mamárního adenomyoepiteliomu
 16. Metaplastický sarkomatoidní karcinom prsu se biologicky chová jako sarkom. Implikace pro terapii
 17. Přínos separátního histologického vyšetření stěny dutiny po lumpektomii – výrazné snížení počtu reexcizí
 18. Tubulární a tzv. tubulo-lobulární karcinom prsu representují dvě varianty identického nádoru
 19. In situ prekurzor basal-like karcinomu prsu
 20. Kolumnární léze prsu – spektrum prekancerozních změn
 21. Bazoluminální karcinom – nový variant mamárního karcinomu s basal cell fenotypem
 22. U tzv. flat epithelial atypia je témeř v 90% přítomna i lobulární neoplazie
Nádory prsu