Jste na stránce:

Co je nového v patologii prsu

19. In situ prekurzor basal-like karcinomu prsu


Více studií v minulosti prokázalo, že mezi gradingem a fenotypem invazívniho duktálniho karcinomu prsu a gradingem a fenotypem jeho in situ prekurzoru je závislost. Bryan et al. se tímto poznatkem inspirovali a pokusili se zjistit, zda existuje in situ prekurzor pro tzv. basal-like karcinom prsu, který byl definován teprve nedávno.

Basal-like karcinom bývá vysokého gradingu, často má atypickou medulární morfologii. Představuje kolem 15% všech invazivních karcinomů a je poměrně častý u pacientů s BRCA1 mutací. Typický invazivní basal like karcinom má imunohistochemicky tzv. triple negativitu, t.j. současnou negativitu ER, PR a HER2 proteinu. Autoři proto hledali triple negativitu v souboru high-grade duktálních in situ karcinomů (DCIS) (66 případů) a zároveň provedli u těchto případů detekci bazálniho fenotypu. Zjistili, že triple negativitu a fenotyp bazálních buněk má 6% případů high-grade DCIS. Jde pravděpodobně o hledaný in situ prekurzor invazivního basal-like karcinomu.

V následné studii Dabbs et al. hledali basal-like DCIS v invazivních basal-like karcinomech, a prokázali je ve většině případů (13 ze 16). Histologicky tyto triple negativní DCIS měly morfologii high-grade DCIS typu plochého, solidního nebo mikropapilárního, s komedovou nekrozou a výraznější lymfoidní reakcí. Ložiska tohoto DCIS jsou obvykle malá, což se vysvětluje rychlou progresí invazívního tumoru, který přerůstá prekurzorovou lézi.

Reference
 1. Bryan BB, Schnitt SJ, Collins LC. Ductal carcinoma in situ with basal phenotype: a possible precursor for invasive basal-like breast cancer. Mod Pathol 2006, 19:617-621
 2. Dabbs DJ, et al. Basal phenotype of DCIS: recognition and immunohistologic profile. Mod Pathol, published online August 25, 2006, doi: 10.1038/modpathol.38006378

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Co je nového ·
19. In situ prekurzor basal-like karcinomu prsu

O úroveň výš
Předchozí 19 / 22 Další

 1. Prekancerozní duktální "flat léze"
 2. Karcinomy v mikroglandulární adenoze prsu
 3. Prekancerozní potenciál blunt duct adenosis
 4. Urotelovému karcinomu podobný karcinom prsu
 5. Mucinozní cystadenokarcinom prsu
 6. Solidní papilární karcinom (neuroendokrinní DCIS): in situ stadium mucinozního karcinomu prsu
 7. Onkocytický karcinom prsu
 8. Histologie hereditárního karcinomu prsu
 9. Dva druhy lokální recidivy mamárního karcinomu: "pravá" lokální recidiva versus "nový" primární tumor
 10. Význam E-cadherin pozitivity v LCIS
 11. BRCA1-related karcinom prsu je biologicky zvláštní varianta
 12. Teorie geneticky instabilního laloku v patogeneze mamárního karcinomu
 13. Lobulární neoplazie v core biopsii - vždy indikace pro excizi
 14. Adenoidně cystický karcinom prsu je c-kit pozitivní tumor
 15. Upřesnění definice mamárního adenomyoepiteliomu
 16. Metaplastický sarkomatoidní karcinom prsu se biologicky chová jako sarkom. Implikace pro terapii
 17. Přínos separátního histologického vyšetření stěny dutiny po lumpektomii – výrazné snížení počtu reexcizí
 18. Tubulární a tzv. tubulo-lobulární karcinom prsu representují dvě varianty identického nádoru
 19. In situ prekurzor basal-like karcinomu prsu
 20. Kolumnární léze prsu – spektrum prekancerozních změn
 21. Bazoluminální karcinom – nový variant mamárního karcinomu s basal cell fenotypem
 22. U tzv. flat epithelial atypia je témeř v 90% přítomna i lobulární neoplazie
Nádory prsu