Jste na stránce:

Co je nového v patologii prsu

4. Urotelovému karcinomu podobný karcinom prsu

Jedná se o intraduktální karcinom, který se mofologicky podobá urotelovému papilokarcinomu. Makroskopicky jde o ohraničený nodulus v blízkosti bradavky, na řezu podobný běžnému papilokacinomu. Histologicky obsahuje intraduktální solidní a papilární strukturu tvořenou “proudy” a “víry” buněk, s oploštěním buněk na povrchu (podobné umbrella buňkám urotelových lézí). Prognoza byla dobrá, podobná jako u intraduktálních papilokarcinomů obecně. Význam jednotky je zejména v její možné záměně s benigním ekrinním akrospiromem kůže, který se též může vyskytnout v blízkosti bradavky. Benigní ekrinní akrospirom se odlišuje komplexem následujících znaků: nižší věk (31 versus 69 let), jasnější vztah ke kůži, tenčí a méně zřetelná pseudokapsula, zóny světlých buněk.


Reference
 1. Mooney EE, Tavassoli FA. Papillary transitional cell carcinoma of the breast: a report of five cases with distinction from eccrine acrospiroma. Mod Pathol 1999; 12(3):287-94.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Co je nového ·
4. Urotelovému karcinomu podobný karcinom prsu

O úroveň výš
Předchozí 4 / 22 Další

 1. Prekancerozní duktální "flat léze"
 2. Karcinomy v mikroglandulární adenoze prsu
 3. Prekancerozní potenciál blunt duct adenosis
 4. Urotelovému karcinomu podobný karcinom prsu
 5. Mucinozní cystadenokarcinom prsu
 6. Solidní papilární karcinom (neuroendokrinní DCIS): in situ stadium mucinozního karcinomu prsu
 7. Onkocytický karcinom prsu
 8. Histologie hereditárního karcinomu prsu
 9. Dva druhy lokální recidivy mamárního karcinomu: "pravá" lokální recidiva versus "nový" primární tumor
 10. Význam E-cadherin pozitivity v LCIS
 11. BRCA1-related karcinom prsu je biologicky zvláštní varianta
 12. Teorie geneticky instabilního laloku v patogeneze mamárního karcinomu
 13. Lobulární neoplazie v core biopsii - vždy indikace pro excizi
 14. Adenoidně cystický karcinom prsu je c-kit pozitivní tumor
 15. Upřesnění definice mamárního adenomyoepiteliomu
 16. Metaplastický sarkomatoidní karcinom prsu se biologicky chová jako sarkom. Implikace pro terapii
 17. Přínos separátního histologického vyšetření stěny dutiny po lumpektomii – výrazné snížení počtu reexcizí
 18. Tubulární a tzv. tubulo-lobulární karcinom prsu representují dvě varianty identického nádoru
 19. In situ prekurzor basal-like karcinomu prsu
 20. Kolumnární léze prsu – spektrum prekancerozních změn
 21. Bazoluminální karcinom – nový variant mamárního karcinomu s basal cell fenotypem
 22. U tzv. flat epithelial atypia je témeř v 90% přítomna i lobulární neoplazie
Nádory prsu