Jste na stránce:

Co je nového v patologii prsu

9. Dva druhy lokální recidivy mamárního karcinomu: “pravá“ lokální recidiva versus “nový“ primární tumor

V nedávné práci Huang a spol. vycházeli z předpokladu, že některé z ipsilaterálních rekurencí mamárního karcinomu by mohly ve skutečnosti být ne pravé recidivy karcinomu, ale de novo primární tumory (ideu jako první formulovali Veronesi a spol. již v r. 1995). De novo karcinomy by se pak měly biologicky chovat jako běžné primární tumory, t.j. podstatně méně agresivně v porovnání s „pravou“ recidivou („pravá recidiva“ představuje sama o sobě výraz vysoké agresivity tumoru). De novo karcinomy jsou vzdáleny více než 3 cm od „lůžka“ po odstranění primárniho tumoru a jsou histologicky odlišného typu než primární tumor. Předpoklad, že ipsilaterální recidivy lze rozdělit na uvedené dvě odlišné skupiny, se v práci potvrdil (rozdíl v 10-letém přežívaní: 77% u de novo karcinomů versus 46% u pravých recidiv). Význam pozorování pro terapii: de novo karcinom nevyžaduje, na rozdíl od pravé recidivy, adjuvantní systémovou terapii a agresivní chirurgii. U de novo karcinomu se jedná o důsledek “neoplastické diatezy“ mamární tkáně pacientky (často s mutací BRCA) a byl by proto vhodný odpovídající management (s chemoprevencí a pod.). De novo karcinomy jsou relativně časté; v uvedené studii představovaly 38% všech případů ipsilaterálních recidiv.


Reference
 1. Huang E, Buchholz TA, Meric F, Krishnamurthy S, Mirza NQ, Ames FC, Feig BW, Kuerer HM, Ross MI, Singletary SE, McNeese MD, Strom EA, Hunt KK. Classifying local disease recurrences after breast conservation therapy based on location and histology: new primary tumors have more favorable outcomes than true local disease recurrences. Cancer. 2002; 95(10):2059-67.
 2. Veronesi U, Marubini E, Del Vecchio M, Manzari A, Andreola S, Greco M, Luini A, Merson M, Saccozzi R, Rilke F, et al. Local recurrences and distant metastases after conservative breast cancer treatments: partly independent events. J Natl Cancer Inst. 1995; 87(1):19-27.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Co je nového ·
9. Dva druhy lokální recidivy ...

O úroveň výš
Předchozí 9 / 22 Další

 1. Prekancerozní duktální "flat léze"
 2. Karcinomy v mikroglandulární adenoze prsu
 3. Prekancerozní potenciál blunt duct adenosis
 4. Urotelovému karcinomu podobný karcinom prsu
 5. Mucinozní cystadenokarcinom prsu
 6. Solidní papilární karcinom (neuroendokrinní DCIS): in situ stadium mucinozního karcinomu prsu
 7. Onkocytický karcinom prsu
 8. Histologie hereditárního karcinomu prsu
 9. Dva druhy lokální recidivy mamárního karcinomu: "pravá" lokální recidiva versus "nový" primární tumor
 10. Význam E-cadherin pozitivity v LCIS
 11. BRCA1-related karcinom prsu je biologicky zvláštní varianta
 12. Teorie geneticky instabilního laloku v patogeneze mamárního karcinomu
 13. Lobulární neoplazie v core biopsii - vždy indikace pro excizi
 14. Adenoidně cystický karcinom prsu je c-kit pozitivní tumor
 15. Upřesnění definice mamárního adenomyoepiteliomu
 16. Metaplastický sarkomatoidní karcinom prsu se biologicky chová jako sarkom. Implikace pro terapii
 17. Přínos separátního histologického vyšetření stěny dutiny po lumpektomii – výrazné snížení počtu reexcizí
 18. Tubulární a tzv. tubulo-lobulární karcinom prsu representují dvě varianty identického nádoru
 19. In situ prekurzor basal-like karcinomu prsu
 20. Kolumnární léze prsu – spektrum prekancerozních změn
 21. Bazoluminální karcinom – nový variant mamárního karcinomu s basal cell fenotypem
 22. U tzv. flat epithelial atypia je témeř v 90% přítomna i lobulární neoplazie
Nádory prsu