Jste na stránce:

Co je nového v patologii prsu

10. Význam E-cadherin pozitivity v LCIS

E-cadherin je typicky pozitivní v duktálních karcinomech a negativní v karcinomech lobulárních. Uvedené platí i pro in situ léze, a proto může E-cadherin pomoci při dif. dg. LCIS versus DCIS. Část invazivních i in situ lézí má “smíšenou“ diferenciaci duktální i lobulární (duktulolobulární léze), což se projeví i v expresi E-cadherinu.

Částečná duktální diferenciace v LCIS nemusí být konvenční histologií odhalitelná a projeví se pouze fokální expresí E-cadherinu v části buněk léze. Jedná se o cca 5% všech LCIS. Goldstein a spol. zjistili, že právě LCIS s příměsí duktálních buněk (t.j. E-cadherin pozitivních) vede k častějšímu ipsilaterálnímu karcinomu (v porovnání s LCIS bez duktálních buněk rozdíl 55,5% versus 12,3%). Z toho plyne, že LCIS s příměsí duktulárních E-cadherin-pozitivních buněk je biologicky podobný spíše běžnému low-grade DCIS. Vzniká představa, že biologickou povahu takového LCIS určují právě nečetné duktulární buňky “ukryté“ v lézi. Pacientky by měly být léčeny jako u low grade DCIS a ne jako u běžného LCIS. Výsledek studie opravňuje k rutinnímu vyšetřování E-cadherinu ve všech LCIS.


Reference
 1. Goldstein NS, Kestin LL, Vicini FA. Clinicopathologic implications of E-cadherin reactivity in patients with lobular carcinoma in situ of the breast. Cancer 2001; 92(4):738-47.
 2. Goldstein NS, Bassi D, Watts JC, Layfield LJ, Yaziji H, Gown AM. E-cadherin reactivity of 95 noninvasive ductal and lobular lesions of the breast. Implications for the interpretation of problematic lesions. Am J Clin Pathol 2001; 115(4):534-42.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Co je nového ·
10. Význam E-cadherin pozitivity v LCIS

O úroveň výš
Předchozí 10 / 22 Další

 1. Prekancerozní duktální "flat léze"
 2. Karcinomy v mikroglandulární adenoze prsu
 3. Prekancerozní potenciál blunt duct adenosis
 4. Urotelovému karcinomu podobný karcinom prsu
 5. Mucinozní cystadenokarcinom prsu
 6. Solidní papilární karcinom (neuroendokrinní DCIS): in situ stadium mucinozního karcinomu prsu
 7. Onkocytický karcinom prsu
 8. Histologie hereditárního karcinomu prsu
 9. Dva druhy lokální recidivy mamárního karcinomu: "pravá" lokální recidiva versus "nový" primární tumor
 10. Význam E-cadherin pozitivity v LCIS
 11. BRCA1-related karcinom prsu je biologicky zvláštní varianta
 12. Teorie geneticky instabilního laloku v patogeneze mamárního karcinomu
 13. Lobulární neoplazie v core biopsii - vždy indikace pro excizi
 14. Adenoidně cystický karcinom prsu je c-kit pozitivní tumor
 15. Upřesnění definice mamárního adenomyoepiteliomu
 16. Metaplastický sarkomatoidní karcinom prsu se biologicky chová jako sarkom. Implikace pro terapii
 17. Přínos separátního histologického vyšetření stěny dutiny po lumpektomii – výrazné snížení počtu reexcizí
 18. Tubulární a tzv. tubulo-lobulární karcinom prsu representují dvě varianty identického nádoru
 19. In situ prekurzor basal-like karcinomu prsu
 20. Kolumnární léze prsu – spektrum prekancerozních změn
 21. Bazoluminální karcinom – nový variant mamárního karcinomu s basal cell fenotypem
 22. U tzv. flat epithelial atypia je témeř v 90% přítomna i lobulární neoplazie
Nádory prsu