Jste na stránce:

Co je nového v patologii prsu

16. Metaplastický sarkomatoidní karcinom prsu se biologicky chová jako sarkom. Implikace pro terapii


Davis et al. recentně popsali vlastní případy sarkomatoidního karcinomu a provedli analýzu údajů o těchto tumorech z předchozích studií. Z analýzy vyplývá, že sarkomatoidní vřetenobuněčný karcinom se chová biologicky jako sarkom. Tumor lokálně recidivuje a metastazuje pouze hematogenně. Z těchto důvodů se má léčit jako sarkom. U případů se smíšenou karcinomovou a sarkomatoidní strukturou závisí biologické vlastnosti na rozsahu jednotlivých komponent (ve spektru mezi sarkomem a karcinomem). Autoři varují před označením sarkomatoidního karcinomu jako "high grade karcinom", protože to vede ke zbytečné disekci axilárních uzlin, nedostatečně široké excizi tumoru a nevhodné adjuvantní či neoadjuvantní "karcinomové" terapii. Patolog by měl v reportu klinika na tyto skutečnosti upozornit.

Reference
 1. Davis WG, et al. Metaplastic sarcomatoid carcinoma of the breast ith absent or minimal overt invasive carcinomatous component. A misnomer. Am. J. Surg. Pathol. 2005, 29:1456-1463

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Co je nového ·
16. Metaplastický sarkomatoidní karcinom ...

O úroveň výš
Předchozí 16 / 22 Další

 1. Prekancerozní duktální "flat léze"
 2. Karcinomy v mikroglandulární adenoze prsu
 3. Prekancerozní potenciál blunt duct adenosis
 4. Urotelovému karcinomu podobný karcinom prsu
 5. Mucinozní cystadenokarcinom prsu
 6. Solidní papilární karcinom (neuroendokrinní DCIS): in situ stadium mucinozního karcinomu prsu
 7. Onkocytický karcinom prsu
 8. Histologie hereditárního karcinomu prsu
 9. Dva druhy lokální recidivy mamárního karcinomu: "pravá" lokální recidiva versus "nový" primární tumor
 10. Význam E-cadherin pozitivity v LCIS
 11. BRCA1-related karcinom prsu je biologicky zvláštní varianta
 12. Teorie geneticky instabilního laloku v patogeneze mamárního karcinomu
 13. Lobulární neoplazie v core biopsii - vždy indikace pro excizi
 14. Adenoidně cystický karcinom prsu je c-kit pozitivní tumor
 15. Upřesnění definice mamárního adenomyoepiteliomu
 16. Metaplastický sarkomatoidní karcinom prsu se biologicky chová jako sarkom. Implikace pro terapii
 17. Přínos separátního histologického vyšetření stěny dutiny po lumpektomii – výrazné snížení počtu reexcizí
 18. Tubulární a tzv. tubulo-lobulární karcinom prsu representují dvě varianty identického nádoru
 19. In situ prekurzor basal-like karcinomu prsu
 20. Kolumnární léze prsu – spektrum prekancerozních změn
 21. Bazoluminální karcinom – nový variant mamárního karcinomu s basal cell fenotypem
 22. U tzv. flat epithelial atypia je témeř v 90% přítomna i lobulární neoplazie
Nádory prsu