Jste na stránce:

Co je nového v patologii prsu

13. Lobulární neoplazie v core biopsii - vždy indikace pro excizi


Postup při nálezu lobulární neoplazie (atypická lobulární hyperplazie anebo LCIS) v core biopsii je nejednotný a problematika kontraverzní. Nověji Elsheikh a Silverman publikovali doposud největší prospektivní studii (33 případů), ve které u všech pacientek s lobulární neoplazií v core biopsii byla provedena excize. V 27% případu byl v excizi invazivní karcinom (duktální anebo lobulární). Autoři doporučují proto provést excizi u všech případů, t.j. nejen u případů s pozitivním nálezem kalcifikací a/anebo tumoru v mamografickém obrazu, jak bylo doporučováno mnohými doposud.

V další podobné práci Arpino et al. nalezli invazivní karcinom ve 14% případů a doporučují vždy zvažovat excizi. Dále explicitně konstatují, že mamografický a klinický obraz nebyl nápomocen v detekci případů s invazivním karcinomem.

Reference
 1. Elsheikh TM, Silverman JF. Follow-up surgical excision is indicated when breast core needle biopsies show atypical lobular hyperplasia or lobular carcinoma in situ. A correlative study of 33 patients with review of the literature. Am. J. Surg. Pathol. 2005, 29:534-543.
 2. Arpino G, et al. Lobular neoplasia on core-needle biopsy - clinical significance. Cancer 2004, 101:242-50.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Co je nového ·
13. Lobulární neoplazie v core biopsii ...

O úroveň výš
Předchozí 13 / 22 Další

 1. Prekancerozní duktální "flat léze"
 2. Karcinomy v mikroglandulární adenoze prsu
 3. Prekancerozní potenciál blunt duct adenosis
 4. Urotelovému karcinomu podobný karcinom prsu
 5. Mucinozní cystadenokarcinom prsu
 6. Solidní papilární karcinom (neuroendokrinní DCIS): in situ stadium mucinozního karcinomu prsu
 7. Onkocytický karcinom prsu
 8. Histologie hereditárního karcinomu prsu
 9. Dva druhy lokální recidivy mamárního karcinomu: "pravá" lokální recidiva versus "nový" primární tumor
 10. Význam E-cadherin pozitivity v LCIS
 11. BRCA1-related karcinom prsu je biologicky zvláštní varianta
 12. Teorie geneticky instabilního laloku v patogeneze mamárního karcinomu
 13. Lobulární neoplazie v core biopsii - vždy indikace pro excizi
 14. Adenoidně cystický karcinom prsu je c-kit pozitivní tumor
 15. Upřesnění definice mamárního adenomyoepiteliomu
 16. Metaplastický sarkomatoidní karcinom prsu se biologicky chová jako sarkom. Implikace pro terapii
 17. Přínos separátního histologického vyšetření stěny dutiny po lumpektomii – výrazné snížení počtu reexcizí
 18. Tubulární a tzv. tubulo-lobulární karcinom prsu representují dvě varianty identického nádoru
 19. In situ prekurzor basal-like karcinomu prsu
 20. Kolumnární léze prsu – spektrum prekancerozních změn
 21. Bazoluminální karcinom – nový variant mamárního karcinomu s basal cell fenotypem
 22. U tzv. flat epithelial atypia je témeř v 90% přítomna i lobulární neoplazie
Nádory prsu