Jste na stránce:

Co je nového v patologii prsu

18. Tubulární a tzv. tubulo-lobulární karcinom prsu representují dvě varianty identického nádoru


Autoři studovali 20 případů čistého tubulárního karcinomu prsu a 22 případů tubulo-lobulárního karcinomu v seriových řezech barvených HE a imunohistochemicky s protilátkou AE1-3 proti cytokeratinům (1). Porovnáním a 3-rozměrnou rekonstrukcí seriových řezů prokázali, že tubulární karcinom sestává z duktálních struktur kapkovitého tvaru, které spolu komunikují úzkými epiteliálními můstky. Tyto jsou delší u tubulo-lobulárního karcinomu a jeví se tak jako solidní pruhy, které napodobují růst lobulárního invazivního karcinomu. Tubulární i tubulo-lobulární karcinom mají identickou prognozu. Závěr, že jde o dvě varianty téhož nádoru, je ve shodě s předchozím nálezem exprese E-cadherinu v tubulo-lobulárním karcinomu (2).

Reference
 1. Marchio C, Sapino A, Arisio R, Bussolati G. A new vision of tubular and tubulo-lobular carcinomas of the breast, as revealed by 3-D modelling. Histopathology 2006: 48: 556-562.
 2. Wheeler DT, Tai LH, Bratthauer GL, Tavassoli FA. Tubulolobular carcinoma of the breast: an analysis of 27 cases of tumour with hybrid morphology and immunoprofile. Am J Surg Pathol 2004:28:1587-1593.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Co je nového ·
18. Tubulární a tzv. tubulo-lobulární karcinom prsu ...

O úroveň výš
Předchozí 18 / 22 Další

 1. Prekancerozní duktální "flat léze"
 2. Karcinomy v mikroglandulární adenoze prsu
 3. Prekancerozní potenciál blunt duct adenosis
 4. Urotelovému karcinomu podobný karcinom prsu
 5. Mucinozní cystadenokarcinom prsu
 6. Solidní papilární karcinom (neuroendokrinní DCIS): in situ stadium mucinozního karcinomu prsu
 7. Onkocytický karcinom prsu
 8. Histologie hereditárního karcinomu prsu
 9. Dva druhy lokální recidivy mamárního karcinomu: "pravá" lokální recidiva versus "nový" primární tumor
 10. Význam E-cadherin pozitivity v LCIS
 11. BRCA1-related karcinom prsu je biologicky zvláštní varianta
 12. Teorie geneticky instabilního laloku v patogeneze mamárního karcinomu
 13. Lobulární neoplazie v core biopsii - vždy indikace pro excizi
 14. Adenoidně cystický karcinom prsu je c-kit pozitivní tumor
 15. Upřesnění definice mamárního adenomyoepiteliomu
 16. Metaplastický sarkomatoidní karcinom prsu se biologicky chová jako sarkom. Implikace pro terapii
 17. Přínos separátního histologického vyšetření stěny dutiny po lumpektomii – výrazné snížení počtu reexcizí
 18. Tubulární a tzv. tubulo-lobulární karcinom prsu representují dvě varianty identického nádoru
 19. In situ prekurzor basal-like karcinomu prsu
 20. Kolumnární léze prsu – spektrum prekancerozních změn
 21. Bazoluminální karcinom – nový variant mamárního karcinomu s basal cell fenotypem
 22. U tzv. flat epithelial atypia je témeř v 90% přítomna i lobulární neoplazie
Nádory prsu