Jste na stránce:

Co je nového v patologii prsu

3. Prekancerozní potenciál blunt duct adenosis

Typickou známkou blunt duct adenosis je dilatace acinů v “slepém” konci duktulo-lobulární jednotky. Epitel je nízký kolumnární a bez jaderné atypie. Ve stromatu je často mírná fibroza a pseudoangiomatoidní hyperplazie.

Nedávno Shaaban et al. studovali histologii benigních lézí u pacientek, které později měly karcinom prsu a porovnali ji s histologií pacientek bez vývoje karcinomu. Zjistili, že léze blunt duct adenosis mají zvýšené riziko progrese v karcinom. V rámci blunt duct adenosis mají jěště výraznejší riziko případy s kalcifikacemi, což naštěstí usnadňuje jejich včasnou detekci na RTG. Vyšší riziko měly i případy blunt duct adenosis kombinované se strukturou jiných prekanceroz, což není překvapující. Dále v této práci bylo potvrzeno zvýšené riziko u papilomu a simplexní duktální hyperplazie, nepotvrzeno riziko u radial scar (dle autorů se zdá, že radial scar mají vyšší riziko jen při velikosti >6mm).


Reference
 1. Shaaban AM, Sloane JP, West CR, Moore FR, Jarvis C, Williams EM, Foster CS. Histopathologic types of benign breast lesions and the risk of breast cancer: case-control study. Am J Surg Pathol 2002; 26(4):421-30.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Co je nového ·
3. Prekancerozní potenciál blunt duct adenosis

O úroveň výš
Předchozí 3 / 22 Další

 1. Prekancerozní duktální "flat léze"
 2. Karcinomy v mikroglandulární adenoze prsu
 3. Prekancerozní potenciál blunt duct adenosis
 4. Urotelovému karcinomu podobný karcinom prsu
 5. Mucinozní cystadenokarcinom prsu
 6. Solidní papilární karcinom (neuroendokrinní DCIS): in situ stadium mucinozního karcinomu prsu
 7. Onkocytický karcinom prsu
 8. Histologie hereditárního karcinomu prsu
 9. Dva druhy lokální recidivy mamárního karcinomu: "pravá" lokální recidiva versus "nový" primární tumor
 10. Význam E-cadherin pozitivity v LCIS
 11. BRCA1-related karcinom prsu je biologicky zvláštní varianta
 12. Teorie geneticky instabilního laloku v patogeneze mamárního karcinomu
 13. Lobulární neoplazie v core biopsii - vždy indikace pro excizi
 14. Adenoidně cystický karcinom prsu je c-kit pozitivní tumor
 15. Upřesnění definice mamárního adenomyoepiteliomu
 16. Metaplastický sarkomatoidní karcinom prsu se biologicky chová jako sarkom. Implikace pro terapii
 17. Přínos separátního histologického vyšetření stěny dutiny po lumpektomii – výrazné snížení počtu reexcizí
 18. Tubulární a tzv. tubulo-lobulární karcinom prsu representují dvě varianty identického nádoru
 19. In situ prekurzor basal-like karcinomu prsu
 20. Kolumnární léze prsu – spektrum prekancerozních změn
 21. Bazoluminální karcinom – nový variant mamárního karcinomu s basal cell fenotypem
 22. U tzv. flat epithelial atypia je témeř v 90% přítomna i lobulární neoplazie
Nádory prsu