Jste na stránce:

Prognostické faktory u karcinomu prsu

Kategorie III


DNA analýza ploidie a S-frakce

DNA ploidie a S-frakce korelují s klinickým průběhem u pacientek s primárním karcinomem prsu. Nelze vužívat vzorků rutinně zpracovaných zalitých v parafinu. Nejsou standardizovány mezní hodnoty, metody se nepoužívají v rutinní diagnostice.Nádorová angiogeneze

V některých nádorech bylo prokázáno, že neovaskularizace tkáně v okolí karcinomu má souvislost s rychlostí růstu a rizikem progrese do metastáz. Publikována řada studií, týkajících se tohoto fenomenu v karcinomu prsu, není zatím shoda v metodice hodnocení denzity neovaskularizace ani v hodnocení významu.

Doporučení Zatím není dostatek důvodů pro rutinní používání.


Další faktory: EGFR, TGFα, bcl-2 cathepsin D atd.

EGFR (epidermal growth factor receptor) má stimulující efekt na růst karcinomů. Overexprese EGFR byla asociována u karcinomu prsu s absencí hormonálních receptorů, a špatnou dopovědí na tamoxifen. Snad korelace s horším přežíváním pacientek. Zatím nepotvrzeno.

TGFα (Transforming growth factor-α) má stimulující efekt na růst karcinomu prsu.

Bcl-2 je marker dobré prognozy a odpovědi na tamoxifen.

Cathepsin D je marker špatné prognozy, ale není shoda.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Prognostické faktory ·
Kategorie III

O úroveň výš
Předchozí 3 / 3 Další
  1. Kategorie I
  2. Kategorie II
  3. Kategorie III
Nádory prsu