Jste na stránce:

Prognostické faktory u karcinomu prsu

Kategorie I

Hormonální receptory u invazivního duktálního karcinomu prsu (IDC)


Závěr:

Doporučujeme zásadně nepoužívat pouze vyjádření na +. Vždy udat % pozitivity!!

Se silně pozitivními tumory není problém, pro léčbu není rozhodující zda prokážeme 85% nebo 80% pozitivitu. Potíž je s nízce pozitivními karcinomy, tam doporučuji odhad %, případně, použít výraz <1% (znamená jistě negativní), 1-10% nebo <10% a pak hranici nechat na uvážení klinika.

Hranice je všude na světě pokusná, ne v tom shoda, musí respektovat klinickou odpověď na terapii.Reference
  1. Rhodes A, Jasani B, Barnes DM, Bobrow LG, Miller KD: Reliability of immunohistochemical demonstration of oestrogen receptors in routine practice: interlaboratory variance in the sensitivity of detection and evaluation of scoring systems. J Clin Pathol 2000:53:125-130.
  2. Rhodes A, Jasani B, Balaton AJ, Barnes DM, Anderson E, Bobrow LG, Miller KD: Study of interlaboratory reliability and reproducibility of estrogen and progesterone receptor assays in Europe. Documentation of poor reliability and identification of insufficient microwave antigen retrieval time as a major contributory element of unreliable assays. Am J Clin Pathol 2001:115:44-58.
  3. Allred DC, Harvey JN, Berardo M, Clark GM: Prognostic and predictive factors in breast cancer by immunohistochemical analysis. Mod Pathol 1998:11:155-168.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Prognostické faktory ·
Kategorie I ·
Hormonální receptory u IDC

O úroveň výš
Předchozí 1 / 3 Další
O úroveň výš
Nádory prsu